Wednesday, July 20, 2011

Fortsättning följer...

Ett kort inlägg bestående mestadels av iPhone-bilder som uppföljning på gårdagens denna gång.
Kom just upp från garaget och...tja - se själva:

Såhär vill man inte att en Lambretta-bromstrumma ser ut. Splinesen i hålet skall vara helgjutna - här har de nötts ned till nästan en fjärdedel av sin normala tjocklek. Klacken som syns längst ut på dem är resterna av hur tjocka de var från början.

...och splinesen på axeln tycks ha tagit en del stryk också.

Det verkar som om det kommer att bli några timmar i garaget framöver.

Dagens:
Seasick Steve - 8 Ball

No comments: