Wednesday, February 16, 2011

Lappsjuka.

Att spendera en helg på ett så gott som folktomt hotell i ett så gott som folktomt samhälle utan någonting vettigt att göra överhuvudtaget kan leda till ett beteende som är lätt att uppfatta som udda och en smula märkligt.

Dagens:
Belle & Sebastian - The Stars Of Track And Field

No comments: